Archive for the category "Irix Firefly"

Astrofoto. De kolsvarta nätterna som består av ett dolt ljus.