Archive for the category "Galaxer"

Astrofoto. De kolsvarta nätterna som består av ett dolt ljus.